Семенова Ольга

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договір публічної оферти (далі - "Оферта", «Договір оферти») є пропозицією адвоката Семенової Ольги Геннадіївни, далі – «Адвокат», «Виконавець».

Оферта містить усі істотні умови договору дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних систем укласти договір надання цифрових послуг з постачання цифрового вмісту та / або договір про надання платних юридичних та консультаційних послуг (надалі – «Договір»), в залежності від того, яку послугу обирає клієнт на сайті https://advokat-kyiv.net.ua ,  відповідно до ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про електронну комерцію» на адресу фізичних осіб, далі іменованих - "Замовник" або "Замовники", або «Клієнт».

Замовником або Клієнтом визнається будь-яка дієздатна фізична особа, зацікавлена в отриманні юридичних та/або консультаційних послуг, та/або правничої допомоги, та/або отримання послуг постачання цифрового вмісту для себе особисто та/або для членів своєї сім'ї та/або будь-якої третьої сторони, яка уклала Договір з Виконавцем в електронній формі в результаті Прийняття (акцепту) Оферти на сайті https://advokat-kyiv.net.ua , заповнила заявку / анкету зі своїми контактними даними (прізвище, ім’я, номер телефону, або будь-яка інша інформація) через кнопку «записатися на консультацію» на сайті https://advokat-kyiv.net.ua , або іншим чином зв’язалася з адвокатом Семеновою Ольгою Геннадіївною, та здійснила оплату послуги, та є базовим документом відносин між Замовником та Виконавцем.

Виконавець – адвокат Семенова Ольга Геннадіївна (Фізична особа – підприємець Семенова Ольга Геннадіївна).

1.2. «Акцепт» - повне та беззастережне прийняття Замовником умов цього Договору оферти, що підтверджує повну згоду Замовника з усіма його пунктами та положеннями та відсутність будь-яких заперечень щодо Договору оферти або окремих його пунктів, у тому числі згоду із зобов'язаннями Замовника та Виконавця, передбачені цією угодою. Акцепт оферти дорівнює укладенню письмового договору на надання платних юридичних та/або юридичних та/або консультаційних послуг, та/або правничої допомоги, та/або отримання послуг постачання цифрового вмісту, на умовах, викладених в оферті. Акцептом оферти є здійснення Замовником повної або часткової оплати платних послуг відповідно до умов цієї оферти, а також що Замовник скористався правом отримати у Виконавця будь-які роз'яснення щодо умов надання послуг та оферти, а також підтверджує, що умови надання послуг та оферти повністю відповідають волі, потребам та вимогам Замовника.

1.3. Акцепт оферти означає, що оферта не містить явно обтяжливих для Замовника умов, а також що послуги, зазначені в цій оферті, не є нав'язаними Замовнику.

1.4. Цей договір вважається укладеним з  моменту надходження коштів у рахунок оплати надання послуг на розрахунковий рахунок Виконавця. Прийняття цієї Оферти означає, що Замовник повною мірою ознайомився та погоджується з умовами цього договору, правилами платіжної системи, специфікою функціонування Сайту.

1.5. «Послуги» - юридичні та/або консультаційні послуги, та/або правнича допомога, та/або отримання послуг постачання цифрового вмісту, на що надаються Виконавцем на відплатній (платній) основі відповідно до затвердженої Виконавцем програми та складаються з письмових текстів, вебінарів, консультацій (в тому числі онлайн) із Замовником, з використанням мережі Інтернет, а також надання адвокатом Семеновою Ольгою Геннадіївною Клієнту юридичних послу, які можуть включати, але не обмежуються, підготовка позовної заяви про розірвання шлюбу, підготовка позовної заяви про стягнення аліментів, підготовка позовної заяви про поділ спільного майна подружжя, підготовка позовної заяви про стягнення додаткових витрат на утримання дитини; підготовка заяви про видачу судового наказу про стягнення аліментів та будь-які інші юридичні послуги що пропонуються Виконавцем для реалізації Клієнтом правових норм.

1.6. Консультаційні матеріали та / або Цифрові послуги – послуги з постачання цифрового вмісту аудіо-візуальні твори (вебінари, семінари, лекції, практикуми,  книги, методичні матеріали, літературні твори, тощо) з певним терміном доступу; текстові твори (рекомендації); що постачаються не на матеріальному носії та дозволяють Клієнту зберігати та отримувати доступ до даних у цифровій формі на платній основі.

1.7. «Сайт» - сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за мережевою адресою: https://advokat-kyiv.net.ua .

1.8. "Програмне забезпечення", "ПЗ" - інтернет-браузер (Internet Explorer, FireFox, Google Chrome та/або аналогічні) для доступу до інформаційних ресурсів, що знаходяться в мережі Інтернет, інші програми для передачі, зберігання, обробки інформації, що надається. Замовник зобов'язується самостійно забезпечити наявність програмного забезпечення на своєму персональному комп'ютері або будь-якому іншому пристрої.

Замовник підтверджує, що надання Виконавцем послуг за цим договором дистанційно з використанням програмного забезпечення повністю відповідає можливості Замовника користуватися послугами, що надаються таким способом.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

2.1. Предметом цієї оферти є надання Замовнику платних юридичних та/або консультаційних послуг, та/або правничої допомоги, та/або отримання послуг постачання цифрового вмісту для себе особисто та/або для членів своєї сім'ї та/або будь-якої третьої сторони дистанційним способом, відповідно до обраного Замовником, згідно ст. 633 Цивільного кодексу України. Договір вважається укладеним з моменту акцепту Клієнтом всіх умов Договору, тобто оплати послуг у розмірах та порядку, що передбачені на сайті https://advokat-kyiv.net.ua .

2.2. Послуги за цим договором надаються Виконавцем дистанційно через мережу Інтернет через використання відповідного програмного забезпечення.

2.3. Виконавець має право  в будь-який момент  без письмового погодження із Замовником змінювати умови цієї оферти в односторонньому порядку,  за умови публікації змінених умов на Сайті не менше ніж за 24 години  до їх введення в дію. Якщо Замовник продовжує споживати послуги після дати публікації змінених умов оферти, це означає прийняття Замовником таких змін у повному обсязі.

2.4. Надання цифрових  послуг здійснюється шляхом постачання Виконавцем вмісту матеріалів семінару, вебінару, практикуму, лекції, книги, методичних матеріалів, літературних творів, тощо) з певним терміном доступу; текстових творів (рекомендацій); що постачаються не на матеріальному носії та дозволяють Клієнту зберігати та отримувати доступ до даних у цифровій формі на платній основі, за вибором Замовника для нього, в тому числі до платного цифрового вмісту.

2.5. Послуги, які надаються в порядку та на умовах, визначених цим договором на вибір Клієнта: онлайн консультація, в тому числі термінова; підготовка позовної заяви про розірвання шлюбу, підготовка позовної заяви про стягнення аліментів, підготовка позовної заяви про поділ спільного майна подружжя, підготовка позовної заяви про стягнення додаткових витрат на утримання дитини; підготовка заяви про видачу судового наказу про стягнення аліментів та будь-які інші юридичні послуги що пропонуються Виконавцем для реалізації Клієнтом правових норм.

2.6. Для надання послуг Виконавець власними силами та засобами надає юридичні онлайн консультації, складає заяви, позовні заяви та інші документи, що передбачені процесуальним законодавством України; здійснює постачання цифрового вмісту (семінари, вебінари, практикуми, лекції, книги, методичні матеріали, літературні твори, тощо), що постачаються Клієнту на нематеріальному носії; надає інші види правничої допомоги, що передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ І/АБО КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

3.1. Доступ до цифрового вмісту (семінари, вебінари, практикуми, лекції, книги, методичні матеріали, літературні твори, тощо) забезпечується Виконавцем не пізніше  48 годин після оплати замовлення Замовником шляхом надсилання листа на адресу електронної пошти Замовника, вказаної ним при оплаті послуг. Замовник отримує доступ до цифрового вмісту на адресу електронної пошти, яку він вказав при реєстрації. Консультації, в тому числі онлайн консультації проводяться у погоджені Сторонами дату та час.

3.2. Виконавець надає послуги за цим договором відповідно до обраного Замовником тарифу.

3.3. Для отримання послуг Виконавця Замовник зобов’язується надіслати Виконавцю через кнопку «Записатися на консультацію» свої прізвище та ім’я, номер телефону. Під час заповнення цієї інформації Замовник несе відповідальність за достовірність та правильність, правдивість цієї та іншої наданої інформації. Замовлення обробляються протягом 24 годин з дня їх надходження на електронну адресу Виконавця.

3.4. У разі згоди Замовника з умовами цього Договору оферти, умовами надання послуг, він натискає кнопку «перейти до оплати», та здійснюється його переадресація на сервіс платіжної системи wayforpay.com , в якому зазначено вартість послуги та надається можливість здійснити оплату послуги у зручний для Замовника спосіб.

та/ або

3.5. Виконавець надає Замовнику інформацію щодо послуг та їх вартості, після чого Замовник обирає послуги та зручний для себе спосіб оплати на підставі виставленого рахунку / договору або у інший, узгоджений сторонами спосіб.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

4.1. Виконавець зобов'язується:

4.1.1. Надати послуги належним чином та у встановлені терміни.

4.1.2. Зберігати отриману від Замовника конфіденційну інформацію при наданні юридичних та/або консультаційних послуг за цим договором.

4.1.3. Дотримуватись вимог законодавства щодо обробки, передачі та захисту персональних даних Замовника з урахуванням положень політики конфіденційності.

4.2. Виконавець має право:

4.2.2. Вимагати від Замовника сумлінного виконання взятих на себе зобов'язань.

4.2.3. В односторонньому порядку змінювати та доповнювати умови цього договору, без попереднього погодження із Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на Сайті не менше ніж за 24 години до їх введення в дію. Замовник погоджується, що внесення змін та доповнень до цього Договору тягне за собою внесення змін та доповнень до вже укладеного та чинного між Виконавцем та Замовником Договору і вони набувають чинності одночасно з такими змінами у цьому Договорі.

4.2.4. В односторонньому порядку розірвати цей договір у разі суттєвого порушення Замовником умов цього Договору, прояву агресії чи неповажного ставлення до Виконавця. При цьому кошти, сплачені Замовником за цим договором, поверненню не підлягають і є штрафною неустойкою за дії Замовника. Під суттєвим порушенням умов цього Договору розуміється будь-яке порушення авторських прав, регламентованих чинним законодавством України про авторське право.

4.2.5. Залучати для надання Послуг відповідно до цього договору третіх осіб.

4.2.6. Виконавець має право звернутися до суду за порушення Замовником будь-яких прав, що спричинило нанесення реальної шкоди Виконавцю, а також у разі незаконного використання Замовником будь-якого елемента Сайту з метою отримання прибутку, у тому числі якщо Замовник надає доступ до матеріалів сайту третім особам.

4.3. Замовник зобов'язується:

4.3.1. Уважно вивчити на сайті інформацію про послуги, їх вартість, умови та строки їх надання.

4.3.2. Надати повну, актуальну та достовірну інформацію Виконавцю, яка необхідна останньому для надання Послуг відповідно до умов Договору, а також для оперативного зв'язку із Замовником в рамках надання послуг за цим договором

4.3.3. Якщо протягом трьох днів після закінчення надання послуг Виконавець не отримав від Замовника мотивованих письмових заперечень щодо якості наданих послуг на електронну пошту, зазначену в цьому Договорі, то послуги визнаються Сторонами наданими належним чином та в повному обсязі.

4.3.4. Дотримуватись правил поведінки та виявляти повагу до Виконавця.

4.3.5. Не здійснювати запис, не розповсюджувати (публікувати, розміщувати на Інтернет-сайтах, копіювати, передавати або перепродувати третім особам) з комерційною або некомерційною метою надану Виконавцем Замовнику інформацію та навчальні матеріали в рамках цього договору, створювати на її основі інформаційні та/або навчальні продукти з метою отримання комерційного прибутку, а також використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого користування.

Замовник зобов'язується відвідувати всі онлайн заходи в рамках обраної послуги, а також споживати всі послуги Виконавця виключно особисто.

4.3.6. Не передавати третім особам та матеріали, отримані від Виконавця в рамках надання послуг за цим Договором.

4.3.8. Виконувати рекомендації та вимоги Виконавця в рамках надання послуг за цим Договором.

4.3.9. У разі незгоди з будь-якими умовами Договору припинити використання Сайту та відписатись від розсилки.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Вимагати від Виконавця дотримання умов цього Договору.

4.4.2. Задавати Виконавцю уточнюючі питання під час надання Виконавцем послуг за цим Договором, не втручаючись у діяльність Виконавця.

4.4.4. Отримати послуги в обсязі та на умовах, передбачених Договором.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ І ¦ПОРЯДОК ОПЛАТИ.

5.1. Вартість Послуг  за цим договором вказується на Сайті та може бути змінена Виконавцем у будь-який час в односторонньому порядку. Нова вартість набирає чинності з моменту опублікування та не поширюється на сплачені на момент опублікування послуги.

5.2. Оплата послуг здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів у національній валюті України – гривні, шляхом натискання на кнопку «перейти до оплати», та здійснюється його переадресація на сервіс платіжної системи wayforpay.com , в якому зазначено вартість послуги та надається можливість здійснити оплату послуги у зручний для Замовника спосіб.

та/ або

Виконавець надає Замовнику інформацію щодо послуг та їх вартості, після чого Замовник обирає послуги та зручний для себе спосіб оплати на підставі виставленого рахунку / договору або у інший, узгоджений сторонами спосіб.

5.3. Моментом оплати вважається момент надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

5.4. Замовник самостійно несе відповідальність за помилки, допущені ним під час оплати Послуг. Виконавець не несе відповідальності за збитки та інші несприятливі наслідки, які можуть виникнути у Замовника та/або третіх осіб у разі неправильної вказівки щодо призначення Платежу.

5.5. Послуги, що надаються Виконавцем, не оподатковуються ПДВ, у зв'язку з використанням Виконавцем спрощеної системи оподаткування.

6. УМОВИ І ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ ЗАСОБІВ.

6.1. Повернення коштів Виконавцем може бути здійснено за заявою Замовника, надісланої на адресу електронної пошти Виконавця, зазначену на Сайті та/або у цьому Договорі за вирахуванням понесених витрат Виконавця та у наступному порядку:

6.1.1. У разі якщо Замовник відмовляється від отримання юридичної послуги (від консультації, від складання заяви, позовної заяви чи іншого документу) протягом  48 годин з моменту здійснення оплати і у разі, якщо така послуга ще не була надана Виконавцем, то йому повертається 80% від вартості оплаченої послуги.

6.2. Якщо Замовник після здійснення оплати консультації чи термінової консультації, онлайн консультації, не з’являється на неї у погоджені сторонами дату та час, то повернення сплачених Замовником коштів за таку консультацію не здійснюється.

6.3. Кошти повертаються на рахунок Замовника, з якого здійснювалася оплата послуги, або на інший рахунок, зазначений Замовником, протягом 10 робочих днів після оформлення заяви про повернення коштів.

6.4. Виконавець не несе відповідальність за роботу та порядок надання послуг компанією, яка є оператором з приймання та проведення платежів. У разі технічної неможливості здійснити оплату на сайті, Сторони узгоджують інший варіант здійснення платежів.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

7.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7.2. Виконавець не несе відповідальності за неможливість отримання Замовником консультаційних послуг з причин, що не залежать від Виконавця, а саме: порушення роботи Інтернету, обладнання або неналежної роботи обладнання з боку Замовника. В даному випадку послуги вважаються наданими належним чином та підлягають сплаті у повному розмірі.

7.3. Жодна інформація,  матеріали та/або консультації, що надаються Виконавцем у рамках надання Послуг  за цим договором, не можуть розглядатися як гарантії.

7.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором на час дії непереборної сили. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій, і кожна зі сторін бере на себе ризик наслідку форс-мажорних обставин. Про виникнення таких обставин Виконавець зобов'язаний повідомити Замовника шляхом розміщення інформації на сайті та/або шляхом надсилання повідомлення на електронну поштову скриньку, вказану Замовником під час оплати, а Замовник зобов'язаний надіслати Виконавцю листа на адресу електронної пошти Виконавця, вказаний на сайті або у цьому Договорі, із зазначенням теми «Форс-мажор».

Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) Сторони розуміють пожежу, повінь, землетрус, страйки та інші стихійні лиха, війна та військові дії, набрання чинності нормативними правовими актами та актами застосування права, що перешкоджають виконанню зобов'язань, вимушена термінова (позапланова) , підтверджена документально, якщо перераховані вище обставини знаходяться поза контролем Сторін, що перешкоджають виконанню цього договору і виникли після укладення цього договору. Відсутність часу у Замовника з будь-яких підстав для проходження програми, перебування у відпустці, відрядженні, несплата доступу до Інтернету, поломка засобу доступу до Інтернету не є обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами).

7.5. Сторони розуміють та погоджуються, що в момент укладання Договору діє форс-мажорна обставина – військова агресія російської федерації проти України, незважаючи на це Сторони вважають за необхідне виконувати умови цього Договору в умовах воєнного стану.

7.6. Виконавця не може бути притягнуто до відповідальності за результати наданих послуг, якщо в результаті надання Замовником неповної або недостовірної інформації Виконавцю останній зробив помилкові висновки або дав помилкові рекомендації в ході надання послуг або якщо рекомендації Виконавця не були прийняті Замовником до уваги.

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ.

8.1. Надаючи необхідну для надання Послуг інформацію, Замовник надає Виконавцю свої персональні дані. Здійснюючи Акцепт оферти, Замовник висловлює свою згоду на обробку переданих ним персональних даних на умовах Політики конфіденційності Виконавця.

8.2. Обробка персональних даних означає запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, оновлення, зміну, вилучення, використання, передачу третім особам (поширення, надання, доступ), у тому числі транскордонну передачу третім особам, знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних , які не підпадають під спеціальні категорії, на обробку яких, згідно з чинним законодавством України, потрібна письмова згода Замовника.

8.3. Обробка персональних даних здійснюється з метою виконання Виконавцем зобов'язань за цим договором, забезпечення Замовника зворотним зв'язком при використанні Сайту, його програм, відео-курсів, а також з метою направлення на вказану Замовником під час реєстрації адресу електронної пошти інформаційних та рекламних повідомлень.

Крім того, обробка персональних даних здійснюється для вдосконалення послуг Виконавця на основі аналізу зазначеної інформації, а також для виявлення, запобігання, пом'якшення наслідків та розслідування шахрайських чи незаконних дій щодо Сайту та програм Виконавця як об'єкта його інтелектуальних прав.

8.4. Замовник дає згоду на отримання інформаційних розсилок та рекламних матеріалів від Виконавця або від інших осіб за дорученням Виконавця на адресу електронної пошти, вказану Замовником під час реєстрації на сайті. Згода на отримання інформаційних розсилок та рекламних матеріалів може бути відкликана Замовником у будь-який час шляхом надсилання Виконавцю відповідного повідомлення на адресу електронної пошти Виконавця, вказану на Сайті або у цьому Договорі.

9. ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.

9.1. Сайт містить результати інтелектуальної діяльності, що належать Виконавцю, його афілійованим особам та іншим пов'язаним сторонам, представникам, усім іншим особам, які діють від імені Виконавця.

9.2. Використовуючи Сайт, Замовник визнає та погоджується з тим, що весь вміст сайту та структура вмісту Сайту захищені авторським правом та іншими правами на результати інтелектуальної діяльності, та що зазначені права є дійсними та охороняються у всіх формах, на всіх носіях та щодо всіх технологій, як існуючих нині, і розроблених чи створених згодом. Ніякі права на будь-який вміст сайту, включаючи, крім іншого, аудіовізуальні твори, текстові та графічні матеріали, програми для ЕОМ не переходять до Замовника внаслідок користування Сайтом та укладання цього договору.

9.3. При цитуванні матеріалів Сайту, якщо це передбачено функціями Сайту, Замовник зобов'язується вказувати посилання на Сайт.

9.4. У разі порушення Замовником положень цього договору щодо захисту авторських прав Виконавця останній має право вимагати компенсації всіх заподіяних збитків, включаючи втрачену вигоду.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

10.1. Цей договір є публічним, набирає чинності з Акцепту Замовником Оферти і діє один рік, але в будь-якому випадку до виконання зобов'язань сторонами.

10.2. Усі суперечки та розбіжності між сторонами вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів суперечки вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

10.3. Визнання судом будь-якого положення цього договору недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне за собою недійсності інших його положень.

11. КОНТАКТНІ ДАНІ ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Виконавець:

Адвокат Семенова Ольга Геннадіївна

Фізична особа – підприємець Семенова Ольга Геннадіївна

08148, Київська обл., Бучанський р-н, с. Святопетрівське, бул. Лесі українки, б. 10 А, кв. 58

olga@advokat-kyiv.net.ua

Записатися на консультацію

WhatsApp
Telegram
Viber
Задати
питання